Om dataskydd

Schaefflers engagemang för datasäkerhet och skydd av personuppgifter.

Vi är glada över ditt intresse för vårt företag och våra produkter. Att skydda säkerheten och sekretessen för dina personuppgifter är en viktig fråga för Schaeffler. När personrelaterade uppgifter framkommer och bearbetas följer vi därför alltid gällande lagbestämmelser som personuppgiftslagen och övriga regler om skydd för personuppgifter och datasäkerhet.

Data från kommunikation eller användning och insamling av ej personrelaterade data

När du använder telekommunikationstjänster för att komma fram till våra webbsidor genereras dina kommunikationsdata (t.ex. din IP-adress) och användardata (t.ex. uppgifter om början, slut och längd för varje besök och uppgifter om vilka telekommunikationstjänster (ISP) som du utnyttjade) automatiskt. De kopplas inte till personuppgifter. När du besöker våra webbsidor får vi automatiskt (dvs. utan föregående registrering) samla in ej personrelaterade uppgifter (t.ex. typ av webbläsare och operativsystem, namnet på din Internet-domän, antal besök, genomsnittlig tid som du varit inne på sidan och vilka sidor som du har tittat på). Vi och våra systerbolag världen över får utnyttja dessa uppgifter för att övervaka våra webbsidors attraktionsförmåga och för att förbättra deras effektivitet och innehåll. När vi ser ett behov av att samla in, behandla och utnyttja dina kommunikations- och användardata kommer detta att ske i enlighet med tillämpliga lagbestämmelser för skydd av datasekretessen

Vi använder "Cookies"

Schaeffler använder sig av så kallade cookies. En cookie är en datafil som lagras i din dator och när du besöker våra webbsidor lagras vissa data i din dator i form av en cookie så att vi automatiskt känner igen din dator nästa gång du besöker oss. Schaeffler använder cookies för att lära känna besökarnas intressen bättre och för att kunna optimera webbplatsens utformning. Den enskilda besökaren förblir anonym. Personrelaterade uppgifter lagras endast i de fall du frivilligt specifikt lämnat ut dessa till oss i erbjudna onlinetjänster.

Utnyttjande och användning av personuppgifter.

Vi använder personrelaterade uppgifter vid registrering av intressenter och kunder, för information om nya produkter, produktenkäter och för marknadsföringsåtgärder i erforderlig omfattning. Deltagandet i sådana aktiviteter är frivilligt. Om du inte accepterar detta, kan du när som helst avanmäla dig från dessa aktiviteter eller tjänster. Detta sker inom resp. tjänst eller per e-post till angiven adress. Vi kommer då spärra dina uppgifter för ytterligare användning. Våra medarbetare är bundna av tystnadsplikt avseende personrelaterade uppgifter.

Säkerhet

För att skydda dina personuppgifter mot oavsiktlig eller uppsåtlig förstörelse, förlust eller förvanskning och mot obehörigt yppande eller tillträde tillämpar Schaeffler tekniska och organisatoriska säkerhetsrutiner.

Schaefflers webbsidor innehåller länkar till andra webbplatser. Schaeffler ansvarar inte för sekretessrutiner eller innehåll hos andra webbplatser.

För frågor om bearbetning av dina personuppgifter, förslag eller klagomål samt för andra upplysningar om vår integritets- och säkerhetspolicy kan du kontakta oss via info.se@schaeffler.com.

Schaeffler kommer att på Din begäran lämna besked om det förekommer personuppgifter hos Schaeffler, och i förekommande fall vilka, som rör Dig. Schaeffler reserverar sig dock för att sådant besked kan begränsas eller inte kan lämnas om det skulle innebära en oproportionerligt stor arbetsinsats.

Aswerd Gresel, VD
Ansvarig för datasäkerhet
Schaeffler Sverige AB
Box 941
195 05 Arlandastad
Sverige