Översikt

Företaget Globalt Branscher & Applikationer
Bilteknik Industri
Rymdfart, flygplan och helikopter Järnväg Byggnadsverk Tryckerimaskiner Elverktyg Fluid Technology Transport- och lagerteknik Drivteknik Medicinteknik Metallframställning- och bearbetning Motordrivna tvåhjulingar och specialfordon Pneumatik Productronic Råmaterialutvinning och -bearbetning Verktygsmaskiner Cellulosa och papper Vindkraft
Schaeffler Global Technology Network
Produkter & Tjänster
Rullningslager och glidlager
Spårkullager Vinkelkontaktkullager Spindellager Fyrpunktlager Tunnsektionslager Sfäriska kullager Cylindriska rullager Koniska rullager Enradiga sfäriska rullager Sfäriska rullager Nålkransar Nålbussningar  Nållager (massiva) Frinav Tätningsringar Axialspårkullager Axial-vinkelkontaktkullager Cylindriska axialrullager / axialrullkransar / axiallagerbrickor Axialnålkransar / axiallagerbrickor / axialnållager Sfäriska axialrullager Kryssrullager Vändkranslager Löprullar Lager för rörelseskruvar Rundbordslager Insatslager / huslagerenheter / kedjespännhjul / remspännrullar Lagerhus ELGES ledlager, glidbussningar, länkhuvuden Toroidrullager TORB
Linjärrullningslager och linjärglidlager medias® Produkturval och rådgivningssystem X-life Beräkning Mounting Manager Smörjmedel från Schaeffler Smörjmedelteknisk rådgivning Konstruktionsdata Utbildningar
Aftermarket Press Mediatek Karriär Leverantörer Försäljning