KONTAKT
 
Industrial Services

Services

Oavsett vem som har tillverkat lagret erbjuder Schaefflerkoncernen ett stort antal tjänster som täcker hela livscykeln för ett rullningslager: från montering och underhåll av rullningslager till fabriksrenovering. Under driftfasen bistår experter från Schaefflerkoncernen med support inom tillståndsövervakning och avhjälpande underhåll. För företag som vill bygga upp intern kunskap om rullningslager och tillståndsövervakning erbjuder Schaefflerkoncernen utbildning och konsulttjänster. Kunderna kan då dra nytta av expertisen från en ledande leverantör av rullnings- och glidlager.