Produktutbud

Lager och komponenter för rattstången

Precis och bekväm styrning

Styrningsmekanismen är inte bara till för att ge fordonet rätt körriktning. Den ska även kommunicera en känsla för fordonet och vägen till föraren - något som bidrar avsevärt till både komfort och säkerhet. Här spelar lagren inuti rattstången en avgörande roll. Vårt omfattande FoU-arbete med lager och komponenter till rattstången har lett till bättre skydd för föraren i krocksituationer, högre styrningskomfort och mindre vibrationer i ratten.

Produkter:

  • Rattstångslager
  • Klämenheter
  • Linjärlager/förskjutningslager
  • Lager för servostyrningspump