KONTAKT
Rymdfart, flygplan och helikopter

Applikationer

Våra produkter kan användas för otaliga tillämpningar inom luft- och rymdfart. Vi har en världsomfattande kundbas, där samtliga berömda tillverkare av motorer, helikoptrar, turbopumpar och rymdfartssystem ingår.
Flygbolag och motorunderhållsföretag använder vår kompetens vid diagnos och reparation av lager.

Systemleverantör för samtliga lageranvändningar

FAG Aerospace erbjuder förutom specialutvecklade separata lösningar även kompletta system.