KONTAKT
Applikationer

Trent 500 motor

 
 

FAG Aerospace har i nära samarbete med Rolls-Royce på kort tid utvecklat nya primäraxellager (hög integrationsgrad, användning av nya material) för motorn Trent 500 i Airbus-generationen A340-500 och A340-600. Rolls-Royce är en av världens största motortillverkare.

FAG:s framgångsfaktorer:

  • FAG Aerospace är utvecklingspartner för motorlager (primäraxel- och växellådslager).
  • Trent 500 motorn har en mycket hög effekttäthet. Primäraxellagret är därför konstruerat för de högsta belastningarna, varvtalen och temperaturerna.
  • Tillförlitligheten hos det högbelastade primäraxellagret kontrolleras av FAG genom provbänksförsök.