Kranar

Löphjul

Löphjullager för kranar utformas ofta som navlager. Då roterar löphjulet med lagerytterringarna kring en fast axel. På grund av sin höga bärighet används vanligtvis sfäriska rullager (t.ex. sfäriska rullager FAG 22220E).

Avståndet mellan de båda lagren får inte vara för litet, för att lagerreaktionskrafterna från axialkrafterna mellan hjul och skena inte skall bli för höga.