Transportteknik

Linbrytskiva

 
 
 

En linbanas bergstation och dalstation har vardera åtta vändskivor för draglinorna installerade. Till vändskivorna hör även linskivorna i dalstationens spännviktsschackt. Skivorna har en diameter på 2,8 och 3,3 meter.

Linskivorna i dalstationen och spännviktens linskivor är utrustade med sfäriska rullager FAG 22234E. Linskivorna i bergstationen är utrustade med sfäriska rullager FAG 22240B.MB.