KONTAKT
TRYCKSAKER
 

Teknisk produktinformation | 2009-10
Lift Mast Rollers
For Industrial Trucks

 
Industritruckar

Lyftmast

För en exakt rörelse av lyftlasten måste truckens gaffelsläde löpa lätt och friktionsfritt. Det möjliggörs med hjälp av lyftmaststyrrullar och kedjebrytrullar i lyftmasten.

Moderna lyftanordningar är utrustade med tvåradiga vinkelkontaktlager och (eller) fyrpunktkontaktlager för lyftmaststyrrullar och kedjebrytrullar.