Applikationer

Matarspindellager

INA-matarspindellager

INA erbjuder olika lösningar för alla koncept som gäller mataraxlar. Urvalet sträcker sig från enradiga universal-vinkelkontaktkullager till direkt påflänsbara flerradiga lagerenheter och kombinerade axial-radiallagerenheter, alltid i mycket breda diameterområden. Tätade och smorda för hela brukbarhetstiden fungerar de utan underhåll.