Produktspektrum

INA direktdrifter

Behöver du direktdrivningar till dina verktygsmaskiner? IDAM (INA Drives & Mechatronics) erbjuder ett brett utbud av drivningslösningar, från linjär direktdrivning via torquemotorer med ytter- och innerlöparkonstruktion till kompletta system med lager och drivning.

IDAM är tekniskt ledande och har den perfekta lösningen för alla användningstillfällen. De utvecklar en enorm krafttäthet på mycket små utrymmen. Till fördelarna med de nästan slitagefria drivningarna hör:

  • hög varvtals- resp. hastighetsvariation
  • mycket bra dynamik och styvhet
  • höga sluthastigheter
  • snabb accelerations- och bromsförmåga
  • högsta positionerings- och repeternoggrannhet