INA direktdrifter

Torquemotorer, produktlinje

Torquemotorer

Motortyper Kännetecken
Järnlösa motorer
URM-serien kundspecifika, högdynamiska, bästa jämna gång, fri från vågighet i matningskraften (cogging), för precisionsmaskiner och mätanordningar
"Slotless" motorer
RM-serien kundspecifika eller integrerade motorer, fria från vågighet i matningskraften (cogging) i valfria diametrar upp till 2,5 m, för periferihastigheter upp till 20 m/s
Motorer
ACRM-serien innerrotor, upp till 200 mm diameter
RE-serien ytterrotor, high torque upp till 1 000 mm, Mp upp till 15 000 Nm
RI-serien innerrotor, high torque upp till 1 000 mm, Mp upp till 15 000 Nm
HSR-/HSRE-serien inner-/ytterrotor, high speed, upp till 50 m/s periferihastighet, 50 kW
HSRV-/HSRVE-serien inner-/ytterrotor, high speed, upp till 50 m/s omkretshastighet, 50 kW, för spindelanvändning, kundspecifik
 
Ytterrotor

Ytterrotor

(1) Rotor
(2) Stator
(3) Permanentmagnet
(4) Plåtpaket
(5) Spolsystem
(6) Kabelutgång

 
Innerrotor

Innerrotor

(1) Spolsystem
(2) Statorhus
(3) Kylmantel
(4) Kabelutgång
(5) Rotor
(6) Permanentmagnet
(7) Plåtpaket