KONTAKT
TRYCKSAKER
 

Publikation | 2007-05
Roll Neck Bearing Mounting of a Single-Way Four-High Cold Rolling Mill for Aluminium
Examples of Applications Engineering

 
Stålsmide

Kallvalsstolar

Kallvalsstolar används för ytterligare tvärsnittsreduktion av varmband resp. vid eftervalsning (kallbearbetning) av band.

I den anläggning (kvarts-reverserstol) som visas här används, beroende på valsningsprocessen, arbetsvalsar med olika diameter.

De flerradiga cylindriska rullagren från FAG garanterar högsta mått- och formnoggrannhet hos banden vid höga valsningshastigheter.