KONTAKT
TRYCKSAKER
 

Publikation | 2008-08
Work Roll Bearing Arrangement of the 7-stand Finishing Section of a 84“ Hot Strip Mill with Bending and Shifting
Examples of Application Engineering

 
 

Publikation | 2007-01
Rolling Bearings in Back-Up Rolls of Heavy-Plate Stands
Examples of Application Engineering

 
 

Publikation | 2007-01
Bearings in Work Roll Arrangement of the 7-Stand Hot-Strip Mill with Bending
Examples of Application Engineering

 
 

Publikation | 2009-09
Bearings for a Twin-Strand Continuous Casting Mill for Slabs
Examples of Application Engineering

 
Stålsmide

Varmvalsverksanläggningar för band och plåt

I varmvalsverksanläggningar för band och plåt skiljer man i varmbandvalsverken för plana produkter mellan grovplåtsanläggningar och varmbandanläggningar.

I arbetsvalsarna sätts huvudsakligen fyrradiga koniska rullager in. Vid modernare CSP-anläggningar (Compact Strip Production) byggs även tvåradiga koniska axialrullager in. Arbetsvalslagringar utrustas med såväl öpnna som tätade koniska rullager.