Stålsmide

Trådvalsverksanläggningar

I trådvalsverk valsas en mångfald olika tråddiametrar och –kvaliteter.

Trådvalsverk anordnas växelvis horisontellt och vertikalt i anläggningen. Allt efter minskningen av trådtvärsnittet i valsstegen ökar trådhastigheten upp till 120 m/s i slutvalssteget.

I trådvalsverk används följande lagertyper: cylindriska rullager enradiga och flerradiga, tvåradiga koniska rullager, sfäriska rullager liksom vinkelkontaktkullager.