KONTAKT
TRYCKSAKER
 

Teknisk produktinformation | 2012-01
Rolling Bearing Mountings for Converters

 
 

Katalog | 2009-11
Large Size Bearings
Ball bearings Roller bearings Back-up rollers Spherical plain bearings Bearing housings Accessories

 
Produktspektrum

Lagerhus

Det hus som visas här används för lagring av konvertrar och kan erhållas som frigående- och styrlagerhus.

Styrlagerhus är så utformade att man genom att ta bort distansringarna kan ersätta det odelade lagret med ett delat.