Metallframställning- och bearbetning

Produktspektrum

Inom branschen "Heavy Industries" har INA och FAG samordnat sina omfattande program för hyttor och valsverk i segmentet "Steel" .

Här återfinns lagerlösningar för samtliga lagerställen i anläggningar för produktion och formning av stål och icke-järnmetaller. Genom samarbete under tiotals år med tillverkare och brukare av anläggningar förfogar "Steel" över omfattande know-how.

Hundratals stålverk drar nytta av kvaliteten hos skräddarsydda lösningar. Lösningar som innebär att ökande produktionshastigheter med största tillförlitlighet kan förverkligas ekonomiskt och säkert.