Bakhjulssvingarm

Glid- och ledlager

Underhållsfria INA-ledlager eller INA-glidlager används när särskilda krav på brukbarhetstid ställs. Ledlagren tillåter inställningsrörelser i rummet och tar, beroende på lagertyp, framför allt upp radiella, kombinerade eller axiella belastningar. I motorcyklar används de i gafflar och fjäderben.

De kännetecknas framför allt av:

  • hög bärförmåga
  • små inbyggnadsmått
  • låg friktion
  • inget behov av infettning
  • underhållsfria
  • lång livslängd