Styrning

Vinkelkontaktkullager

Vinkelkontaktkullager är självhållande byggenheter med massiva ytter- och innerringar och kulkransar med polyamid-, plåt- eller mässingshållare. Det finns öppna och tätade lager. Tätade lager är underhållsfria, vilket gör att speciellt ekonomiska lagringar kan erhållas. Vinkelkontaktkullagrets inställbara vinkel är mycket liten.

De kännetecknas framför allt av:

  • tätade på båda sidorna
  • livslängdssmorda
  • låg friktion