Styrning

Koniska rullager

Koniska rullager består av massiva ytter- och innerringar med koniska löpbanor och koniska rullar med hållare. Dessa lager är inte självsammanhållande. Det innebär att innerringen med rullarna och hållaren monteras skilt från ytterringen.

Tätade, inställbara koniska rullager tar upp de höga axiella och radiella belastningarna i styrhuvudet och bidrar till säkerheten i extrema situationer.