Styrdrift

Fingerföljare med hydrauliskt stödelement

Vipparmar med hydrauliskt stödelement utmärker sig genom:

 • kontakt mellan fingerföljare och kamnocken förträdesvis med en nållagrad kamrulle
 • mycket låg friktion i ventildriften
 • lättmonterat cylinderhuvud
 • oljan kan lätt ledas in i cylinderhuvudet
 • kräver endast litet utrymme
 • lång livslängd
 • underhållsfria
 • minskning av CO2-utsläppet
 • bränslebesparing

Plåtfingerföljare med kamrulle och stödelement:

 • av formad stålplåt
 • Fritt valbar höjd på ventilens styrspår
 • alternativt med hål för oljestänk
 • alternativt med hållarclips – förenklar montering av cylinderhuvudet
 • mycket höga andelar bärande yta vid kalott och ventilsäte
 • stora kostnadsfördelar vid motsvarande stycktal

Gjuten fingerföljare med kamrulle och stödelement:

 • möjliggör komplicerade armgeometrier
 • tål höga belastningar
 • alternativt med hål för oljestänk
 • mycket styv – beroende på utförandet
 • lågt tröghetsmoment – beroende på utförandet

Hydrauliskt stödelement:

 • polygonring som skyddar mot isärtagning
 • säkert stöd för höga tvärkrafter