Styrdrift

Rullföljare med hydraulisk ventilspelsutjämning

Speciellt utformade vipparmar möjliggör aktivering av en, två eller tre ventiler. Som kontakt till varje ventil används vardera ett instickselement som hydrauliskt utjämnar ventilspelet för varje ventil separat.

Rullvippans är oftast tillverkad av aluminium eller stål och i denna är inbyggd:

  • en bult
  • en nållagrad kamrulle
  • ett hydrauliskt instickselement

Fördelar:

  • mycket låg friktion i ventildriften
  • kräver endast litet monteringsutrymme eftersom alla ventiler kan aktiveras via en kamaxel
  • låg förslitning av kammen
  • minskning av CO2-utsläppet
  • bränslebesparing
  • Plåtvipparmar sparar kostnad och vikt