Motor

Vevaxel

De med största precision tillverkade FAG kul- (alternativt med integrerad tätning) och cylindriska rullagren i vevaxelns huvudlager bidrar till att hålla ljudnivån och bränsleförbrukningen konstant låg.

För lagring av vevslängen används med framgång utvändigt styrda INA-nålkransar (vevtappshållare). Nödgångsegenskaperna kan förbättras betydligt genom ytbeläggningar.

Som kolvtappslager är invändigt styrda INA-nålkransar (kolvtappshållare) i temperatur- och förslitningsfast utförande den perfekta lösningen för att hålla radialspelet så litet som möjligt.