Säkerhet och mekatronik

Frinavremskiva

Frinavremskivans uppgift är att koppla ur generatorn från vevaxelns rotationsvariationer i en förbränningsmotor, eftersom generatorn har det största tröghetsmomentet i aggregatdriften. För drivning av generatorn används på detta sätt endast accelerationsandelarna av vevaxelns rotationsvariation.

De kännetecknas framför allt av:

  • reducering av kraftnivån i remdrift
  • reducering av spännarens arbetsområde
  • ökning av remmens livslängd
  • förbättrad ljudnivå för remdriften
  • ökning av generatorns varvtal inom tomgångsvarvtalet
  • reducering av remmens glapp och buller från generatorns drivhjul vid växling