Produktspektrum

Växel

Varaktig teknik på minsta möjliga utrymme

Föraren av lätta och tyngre motorcyklar tar hållbara komponenter med låg bränsleförbrukning och hög ekonomi för en självklarhet. I det tysta och absolut tillförlitligt spelar rullningslagren en avgörande roll för detta.

Utveckling och tillverkning av konstruktionsutrymmesbesparande, lätta komponenter hör till kärnkompetenserna hos INA och FAG. Sedan mer än fyrtio år tillverkar vi exempelvis rullningslager med kallformade lagerringar till fördelaktiga kostnader. Det innebär högprecisa komponenter med minsta möjliga rörliga massa som kan produceras ekonomiskt i stora serier.