Försök

Motor

I försök undersöks motorelement med olika tester. Tester utförs i:

 • fordon
 • ativt arbetande motorer med och utan broms
 • inaktiva motorer (drivning via elmotor)
 • inaktiva komponenter
 • specialprovbänkar

Motorelement utvecklas och godkänns genom följande försöksmetoder:

 • drifthållfasthetsundersökningar
 • dynamikundersökningar
 • funktionsundersökningar
 • feltändningsundersökningar
 • växlingsförsök
 • förslitningsundersökningar
 • friktionsmätningar
 • Långtidshållfasthetsundersökningar
 • specialmätningar