Motordrivna tvåhjulingar och specialfordon

Försök

En produkt kommer ifråga för tekniska provningar först efter att den optimerats genom beräkningar och simulering. Om så önskas testar vi kundprover vid något av våra ytterst modernt utrustade FoU-center i alla situationer och alla funktioner, från förslitningsförhållande till utsläpps- och bullerspektrum, "stand alone", i omgivningskonstruktionen eller i det färdiga fordonet. Först efter krävande, praktiskt orienterade testserier startas serietillverkning.