Kompressorer

Kolvkompressor

Kolvkompressorer arbetar enligt undanträngningsprincipen. I stort sett alla tekniska gaser kan komprimeras med dessa. De når speciellt höga kompressionstryck på upp till 2 000 bar.

Det finns en- och flercylindriga kolvkompressorer samt en- och flerstegsutföranden. Flercylindriska kompressorer använder man vid högre transportvolymer, flerstegskompressorer för högre tryck.

Användningsområden

  • Starter för flygmotorer/motorer
  • inom livsmedels- och läkemedelsindustrin
  • inom hantverk