Kompressorer

Skruvkompressor

Oljeinsprutad skruvkompressor

Skruvkompressorer arbetar enligt undanträngningsprincipen. Två parallella rotorer med olika profil verkar motroterande i ett hus. Idag är omkring hälften av alla kompressorer som tillverkas skruvkompressorer.

Skruvkompressorer används huvudsakligen där större luftmängder krävs. Man skiljer mellan oljeinsprutade och oljefria skruvkompressorer.

Krav på lagren

  • Överföring av uppstående gaskrafter och som genom kompressionen verkar på rotorerna.
  • Säkerställande av snäv spalt mellan husvägg och rotor för att undvika tryckförluster och nå hög verkningsgrad.
 
 
Oljeinsprutad skruvkompressor

Användningsområden

  • Silokompressor för fyllning och tömning av silos och silofordon
  • Stationära kompressoranläggningar inom kemi och processteknik
  • Anläggningar inom livsmedels- och dryckesindustrin
  • Kylmedelskompressorer i klimatanläggningar
 
Oljefri skruvkompressor med synkroniseringssteg och oljeinsprutningssmörjning