Pneumatik

Produktspektrum

Enradiga cylindriska rullager

 • N, NJ, NU och NUP-version
 • alternativt fullrulliga eller tvåradiga
 • hög radialbelastning
 • noggrann radiell styrning tack vare litet radialspel
 
 

Enradiga vinkelkontaktkullager

 • Används framför allt som axiallager vid enkel- eller tandemplacering (höga axiella krafter är då möjliga)
 • lämpliga för radiella och höga axiella laster i en riktning
 • vid ammoniak är FP-hållare möjlig (pumpar)
 • Typ "B" med 40° kontaktvinkel belastningsbar med högre axiell last (pumpar)
 • delvis med tätningar
 • nyutvecklade plåthållare med optimerad hållargeometri
 
 

Tvåradiga vinkelkontaktkullager

 • Används framför allt som axiallager vid enkel- eller tandemplacering (höga axiella krafter är då möjliga).
 • lämpliga för radiella laster och höga axiella laster i en riktning
 • vid ammoniak är FP-hållare möjlig
 • Typ "B" med 40° kontaktvinkel belastningsbar med högre axiell last
 • delvis med tätningar
 • nyutvecklade plåthållare med optimerad hållargeometri
 
 

Sfäriska rullager

 • Användning i kraftigt belastade pumpar med ökad axelutböjning och lutningar
 • samtidigt upptag av radial- och axiallast
 • väl lämpade för mycket höga belastningar
 • vinkelställbara upp till 2°
 • som standard måttstabiliserade upp till en drifttemperatur på 200 °C
 
 

Koniska rullager

 • hög radial- och axiallast
 • noggrann radiell styrning tack vare litet axialspel
 
 

Spårkullager

 • Användning framför allt som frigående lager, mera sällan som styrlager
 • väl lämpliga för höga varvtal
 • kan levereras med tätningar
 • realisering av höga n x dm-värden med fettsmörjning
 • beroende på tillämpningen är livstidssmörjning möjlig, behöver då inte eftersmörjas
 
 

Fyrpunktslager

 • Används i kompressorer framför allt som rena axiallager
 • Upptagning av hög axiallast i båda riktningar vid låg radiallast
 • på grund av delad IR: stort antal kulor ger högre bärighet
 • på grund av delad IR: helt massiv hållare gör höga varvtal möjliga
 • noggrann axiell styrning tack vare litet axialspel
 • platsbesparande lösning – inget separat fånglager behövs