Vinkelväxel

Konstruktionslösning

 

För lagringen valde man i huvudaxelsträngen spårkullager 6010 (1). Dessa lager övertar förutom de radiella krafterna även axiella krafter. I sidosträngen är utrymmet mindre. Därför monteras här istället vinkelkontaktkullager 7205 BE (2) för överföringen av radiella och axiella krafter.
Vinkelkontaktkullager har en kontaktvinkel på 40˚ (efterbetecknig B) och en förstärkt kulrad (efterbeteckning E).

Den erforderliga spelfriheten uppnås genom ansätting av spår- och vinkelkontaktkullagren.
Spårkullager och vinkelkontaktkullager smörjs med växellådans  olja. Oljesmörjningen är tillräcklig så länge sidosträngen pekar åt sidan eller nedåt. Tätningarna i huset skyddar lager och kugghjul från smuts utifrån samt håller oljan i växeln.

När sidosträngen pekar uppåt finns det risk för att vinkelkontaktkullagret inte får tillräckligt med olja. I dessa fall används vinkelkontaktkullager 7205 BE 2RS. De har frikterande tätningar på båda sidor och fettas in vid tillverkningen.

Använda INA/FAG-produkter

  • (1) Spårkullager 6010
  • (2) Vinkelkontaktkullager 7205 BE