KONTAKT
TRYCKSAKER
 

Broschyr | 2010-10
Expertise for Bearing Supports in Industrial Gearboxes

 
Industri

Drivteknik

Växeltillverkning

Standarden på tekniska produkter höjs ständigt genom nya innovationer. Produktcykler förkortas betydligt och teknikframstegen blir allt större. Den utvecklingen gäller även växeltillverkning.

Alltmer exakta beräkningsmetoder,ständigt stigande räknarprestanda och förbättrad teknisk know-how – t.ex. inom materialteknik, hållfasthet och tribologi – har mobiliserat prestandareserver: den specifika växelvikten har minskats med cirka 80 % under 20 år.

Rullningslager har väsentligt bidragit till den här utvecklingen. Genom målinriktad forskning och utveckling, ständig kvalitetsökning och intensivt erfarenhetsutbyte med växeltillverkare och användarindustrin har vi permanent höjt funktionaliteten och driftsäkerheten hos våra lager och samtidigt minimerat förlusteffekterna. Växlar med kvalitetsrullningslager är effektiva och pålitliga.

 
Applikationer
Service