Drivteknik

Produktspektrum

 
 
 

Standardlager

Rullningslager för industriväxlar måste finnas tillgängliga världen över samt vara kostnadseffektiva. Dessa krav uppfylls i regel genom standardiserade rullningslagerutföranden. Det motsvarar de flesta krav inom växeltillverkning och kan användas till konstruktionen av effektiva, driftsäkra och ekonomiska växlar. I större växlar dominerar tack vare sin höga bärförmåga rullager (sfäriska, cylindriska- och koniska rullager). Vid hög axialbelastning används axiallager, t.ex. sfäriska och cylindriska axialrullager. I lättare växlar är kullager och nållager att föredra. INA och FAG levererar alla dessa typer av rullningslager.

Specialutföranden

När specialutföranden krävs i fråga om storlek, varvtal eller belastning, erbjuder vi våra kunder rullningslager ur branschprogrammet. Tillsammans med våra kunder utvecklar vi lager i specialutförande.

Rullningslager för framgångsrika lagringar i växeltillverkning

 • Hög pålitlighet och driftsäkerhet
 • Hög bärförmåga vid små mått
 • Hög styrningsprecision
 • Låg friktion
 • Hög temperaturbeständighet
 • Mindre slitage
 • Enkel montering
 • Litet smörjmedelsbehov
 • Ringa underhåll
 • Hög tillgänglighet
 • Ekonomiska totallösningar