Mer information
 

Mer information om produkt- och prestandautbudet finns på F´IS hemsida:
www.fis-services.de

 
KONTAKT
Service

Tillståndsberoende underhåll

En systematisk rullningslagerövervakning med anpassad diagnosutrustning möjliggör planeringsbara, tillståndsoberoende underhåll och korta maskinstilleståndstider, så att produktiviteten ökas och kostnaderna hålls nere. Vibrationer registreras och analyseras på plats direkt eller genom experter från INA och FAG.

Vi rekommenderar FAG Detector vid lagringar med liten störningspåverkan från andra maskindelar. FAG Bearing Analyser, en laptop med analysprogramvara och accelerationssensorik, lämpar sig för komplexa maskiner och vid vibrationsöverlagring från andra maskindelar.