Applikationer

Tryckvalslagring, klassisk – nållager

Bild: Heidelberger Druckmaschinen AG
 
Tvåradigt nållager NAO med förskjutna hållarefickor
 
 

Högprecisa valsar är kärnan i alla tryckpressar. Rullningslagret har här till uppgift att lagra tryckvalsen så spelfritt som möjligt, mycket styvt och med minimal rundgångsonoggrannhet.

Högprecisa nållager i tvåradigt utförande i utförande NAO är en sedan många år beprövad och klassisk lagring för arkoffsetmaskiner. Genom exakt parning av nålkransarna uppnås en spelfri lagring. Den mycket höga styvheten och det lilla lagertvärsnittet är ytterligare fördelar med denna lösning.