Applikationer

Tryckvalslagring, modern – treringslager

KBA RAPI-DA 142, en toppmodern, högeffektiv arkoffsetmaskin (bild: Koenig & Bauer AG)
 
Treringslagring av en gummicylinder i KBA RAPIDA 142
 
 

Prestandakraven på tryckerimaskinerna ökar ständigt. Uppgiften består inte enbart i att lagra tryckvalsen exakt, utan valsarna ska även kunna distanseras för funktionen tryck till-från. Hittills har denna uppgift lösts med excentriska lagerbussningar. Genom riktad vridning distanseras tryckvalsarna med hjälp av excentriciteten. En nackdel är dock ett oundvikligt lagerspel i den glidlagrade excenterhylsan.

Moderna treringslager av modell DML3E möjliggör absolut spelfrihet tack vare lagring av excentern i en spelfri svängkrans. En ytterligare fördel är den mycket höga tillförlitligheten hos denna lösning. Förslitning och klämning av lagerbussningar är inte längre något problem. Fördelarna är längre livslängd och högsta tryckkvalitet.