Applikationer

Kristalldragning

 
 

När säkra rörelseförlopp efterfrågas

Innan den färdiga wafern lämnar produktionslinjen måste den monokristallina kiseln ha gått igenom flera arbetsförlopp... Först är det kristalldragningen.

I kristalldragningsanläggningen är det viktigt med skakfria, jämna matningsrörelser. Vad kan INA erbjuda här?

I stort sett skräddarsydda för denna tillämpning är till exempel våra underhållsfria fyrradiga kullagrade skenstyrningar i KUVE-serien. Tack vare det låga, jämna förskjutningsmotståndet går de jämnt och exakt och möjliggör därmed en extremt långsam och konstant matning som krävs vid dragning av kiselstavarna.