MER INFORMATION

medias® produktkatalog

KullagerLöprullestyrning
 
KONTAKT
Applikationer

Hanteringssystem

 
 
 

Handla lugnt med oss!

Det heter visserligen "handhavande" men här kommer man inte långt genom att göra något för hand. Handhavandet i en Productronicprocess är nämligen högautomatiserat och sker ofta i rena rum. Dygnet runt.

För att allt rörelser ska bli exakta, kunna upprepas noggrant och utföras säkert krävs rätt mekanik. Till exempel med INA-kullager. Med sin låga vikt och lätta gång svarar de för hög positioneringsnoggrannhet. Och när det krävs högre bärighetstal skiftar du bara till våra svängkransar.

När rätlinjighet och parallellitet krävs har vi lika enkla som effektiva lösningar, nämligen våra löprullestyrningar. Komplett. En underhållsfri linjärenhet med INA-plus när det gäller ekonomin – skruva bara fast, klart! Och de finns till och med för kurvrörelser.