Productronic

Publikationer

RSS
Mediakategori
Språk
Sökbegrepp    Ange en eller flera sökbegrepp (blanksteg = "och-förbindelse"). Sökbegrepp med bindestreck ska skrivas inom citattecken (t.ex. "E-business")
Om du inte känner till det korrekta sättet att skriva ett begrepp på eller om du vill söka efter ordfamiljer kan du använda så kallade wildcards (*) som platshållare för stavelser eller bokstäver. Wildcards kan placeras på valfri plats (t.ex. linjär*, spår*kullager), dock inte i ordets början.
Vy
   
Leveransalternativ
 
 
 
TEKNISK PRODUKTINFORMATION | 2000-11 | TPI 106 | 004311817-0000 | SVENSKA

Insatslager Huslagerenheter

Standard Program

INAs huslagerenheter är robusta, inbyggnadsfärdiga och monteringsvänliga maskinelement. Med dem kan tillförlitliga och ekonomiska lagringar åstadkommas vid såväl normala som fuktiga och smutsiga driftbetingelser. Dessa sedan länge beprövade enheter tillverkas i många utföranden och består normalt av stå-, fläns- eller spännlagerhus och avtätade, infettade insatslager.

Utgivare: Schaeffler Sverige AB