Cellulosa och papper

Applikationer

Högsta effekt utan avbrott

Pappersmaskiner är de verkliga jättarna bland maskiner. En längd på 200 m och en bredd på 10 m är ingen ovanlighet. På en enda minut flyger nästan 2 000 m papper över valsar och cylindrar i en hastighet på ca 120 km/h genom maskinen. De rullningslager som används här utsätts för extrema påfrestningar i form av Fukt, hög värme, axelutböjning, höga varvtal och långa stillestånd. Endast rullningslager som arbetar ytterst tillförlitligt gör det möjligt att erhålla bästa papperskvalitet.