Papperstillverkning

Kalandertermovalsar (kalander- och slutgrupp)

Kalandertermovalsar glättar ytan och förbättrar därmed papprets tryckegenskaper. Kalandervalsar kan värmas eller kylas. Termovalsarna i en så kallad softkalander kan vara placerade ovanför eller under en motvals. Beroende på positionen uppstår mycket höga eller låga lagerbelastningar. Lagringen måste vara dimensionerad för båda driftförhållandena. Uppvärmning gör det nödvändigt med en oljekylsmörjning med syntetolja.

  • Varvtal ~350 1/min
  • Belastning 740 kN
  • Smörjning ISO VG 220