Papperstillverkning

Utböjnings-/kompenseringsvalsar (våtparti)

Böjkompensationsvalsar i presspartier och kalandrar sörjer för jämn tjocklek och kvalitet på papperet. Vals och motvals pressas under högt tryck mot varandra, varvid valsmantel och lagerytterring roterar. Nedböjningar av motvalsen kompenseras genom riktade formändringar av valsmanteln. Sfäriska rullager används för den axiella styrningen och utjämning av vinkelfel. Alla lager är anslutna till en central oljeförsörjning.

  • Varvtal ~470 1/min
  • Belastning/huvudlager 25–150 kN
  • Smörjning CLP 100