Papperstillverkning

Torkcylinder (torkparti)

Resterande fuktighet förångas genom att pappersbanan styrs över flera torkcylindrar som värms med ånga. På grund av värmen måste det frigående lagret kompensera för längdändringar på upp till 15 mm. Uppriktningsfel gör att vinkelinställbara lager behövs. Som styrlager på drivsidan används alltid ett sfäriskt rullager. Som frigående lager på manöversidan används sfäriska rullager (delvis i egghus) eller vinkelfelskompenserande cylindriska rullager. Dessa lager är anslutna till en central oljeförsörjning.

  • Varvtal ~250 1/min
  • Belastning 83 / 72 kN
  • Smörjning ISO VG 220