Papperstillverkning

Formervals (våtparti)

Formervalsen är den första valsen över vilken pappersbanan bildas. Vattnet sugs bort genom små hål i valsens mantelyta. Huvudlagrets storlek på styrlagersidan bestäms av suglådans dimensioner. På grund av axelutböjningar och höga belastningar används sfäriska rullager för alla positioner. Alla lager är anslutna till en central oljeförsörjning.

  • Varvtal ~300 1/min
  • Belastning/huvudlager 200 kN
  • Smörjning CLP 150