Produktspektrum

Hybrid-spårkullager

På breddsträckvalsar med höga hastigheter lämpar sig hybridkullager med ringar av stål och kulor av keramik.

För minskning av den roterande massan (kulkransen) monteras endast hälften av kulorna. Genom den högre belastningen på varje enskild keramikkula sjunker risken för glidning. Jämfört med det vanliga stål/stål-utförandet ökar användningstiden med omkring två till tre gånger.