Cellulosa och papper

Produktspektrum

Rullningslager i pappersmaskiner utsätts för extrema belastningar i form av: Fukt, hög värme, axelutböjning, höga varvtal och långa stillestånd. Endast rullningslager som arbetar ytterst tillförlitligt gör det möjligt att erhålla bästa papperskvalitet.

Komplicerade lagringstekniska uppgifter kräver nya idéer. Genom kontinuerlig produktvård och vidareutveckling kan FAG praktiskt taget alltid möta nya uppgifter med funktionssäkra och ekonomiska lösningar.

FAG och INA erbjuder ett brett spektrum produkter och tjänster som är exakt avstämda till de extrema kraven inom pappersindustrin.