Produktspektrum

Vinkelfelskompenserande cylindriska rullager

 
 
 

Genom uppvärmningen av torkcylindrarna uppstår värmeutvidgningar som leder till avsevärda längdförändringar på grund av den stora cylinderlängden. Dessutom uppstår uppriktningsfel mellan de båda lagerställena.

Lösningen heter:
vinkelfelskompenserande cylindriska rullager. De används främst i torkpartiet och ersätter ofta den äldre lösningen med egglagerhus. Längdförändringar utjämnas utan tvångskrafter mellan rullarna och innerringens löpbana i lagret. Ledlagrets ring upptar med sin sfäriska glidyta eventuella uppriktningsonoggrannheter för cylindertappen.

Monterat som frigående lager på en tork- eller glättcylinders styrsida.