TRYCKSAKER
 

Teknisk produktinformation | 2010-07
Products for railway applications

 
 

Teknisk produktinformation | 2010-07
Tapered Roller Bearing Units TAROL Products and Services

 
 

Broschyr | 2010-09
FAG TAROL Axlebox Bearings
A wide range of variants – the right solution for every application

 
 

Datablad | 2010-03
Insert Bearings for Low-Floor Streetcars in Prague and Riga

 
 
KONTAKT
Produktspektrum

Hjulparslager för personvagnar och lok

Hjulparslager - lagerhusenheter

Hjulaxellager, som består av lagerhus och rullningslager är säkerhetsrelevanta komponenter i järnvägsfordon. FAG:s hjulaxellagerhus är tillverkade i gjutgods enligt kundens specifikationer. Alla lagerhus för järnvägstillämpningar beräknas med FEM, optimeras med avseende på spänningar och konstrueras utgående från angivna gränsvärden.

 
Ladda ned
 
 
 
 
Close

Som rullningslager i hjulaxellagringar används FAG:s cylindriska rullager WJ/WJP, FAG:s kompletta cylindriska rullagerenheter eller FAG:s koniska rullagerenheter i TAROL-utförande. Cylindriska rullagerenheter av typ TAROL och FAG är fristående enheter som levereras fabrikssmorda och tätade. FAG:s koniska rullager TAROL S i X-life-kvalitet med integrerad tätning ger lågt friktionsmoment och är särskilt lämpliga för långa drifttider.

 
 
 

Alla FAG:s hjulaxellager är konstruerade för långa körsträckor och långa underhållsintervall. Valet av smörjning och tätning beror på aktuell tillämpning och rådande klimatförhållanden.

Lagren tillverkas i enlighet med kraven i EN 12080. För att säkerställa lagerenhetens lämplighet för avsedd tillämpning utförs ett prestandatest i enlighet med EN 12082.

Produktportföljen kompletteras av mekatroniska komponenter för tillståndsövervakning.

Tillämpningsspecifika egenskaper:

Hjulaxellager för lok kännetecknas av extremt hög bärförmåga.

I höghastighetståg används av säkerhetsskäl stål som uppfyller särskilt höga krav på materialrenhet. För att lagren ska fungera i låga temperaturer är de utrustade med icke-frikterande tätningar. Dessutom används ett särskilt fett för höga varvtal.

Tåg i lokaltrafik bromsas med intervall på någon minut, vilket ställer särskilda krav på smörjfettet. Lager till fjärrtåg är däremot konstruerade för högre varvtal. I spårvagnar med lågt golv finns det inte utrymme för boggier. Istället används individuellt lagrade hjulpar.

 
Insatslager

I spårvagnar med lågt golv finns det inte utrymme för boggier. Istället används individuellt lagrade hjulpar.

 

FAG:s insatslager har gett goda resultat i många tillämpningar. FAG:s parade koniska rullager levereras från fabrik inställda så att de är glappfria efter installation. Detta resulterar - förutsatt gynnsamma driftförhållanden - i hög brukbarhetstid och långa underhållsintervall.