MIKROWEBBPLATS "VINDKRAFT"
Wind Power Microsite

Läs mer om Schaefflers produkter och tjänster för rotoraxlar, växlar, generatorer, gondolvridning och bladvinkelstyrning.
Mikrowebbplats "Vindkraft"

 
KONTAKT

Lågfriktionslagren från INA och FAG återfinns över hela världen i drivlinan till moderna anläggningar från 220 kW upp till den aktuella multi-megawattklassen. Tillverkarna förlitar sig sedan decennier tillbaka på de högeffektiva rotorhuvudlagren och växellådslagren från INA och FAG. INA och FAG är en mycket efterfrågad utvecklingspartner även inom området för generatorer, vindriktningsstyrning och bladjustering.