Vid förstamontering i fabrik och vid servicemontering på fältet kan ett stort antal FAG-verktyg användas.

Genomtänkta monteringsverktyg av högsta kvalitet underlättar arbetet, hjälper till att undvika fel och minskar därigenom kostnaderna.

Om du söker efter värmare, handpumpar, temperaturmätinstrument samt enheter för axeluppriktning kan du få hjälp på F´IS hemsida .